ชื่อ - นามสกุล* :
รุ่นรถ* :
Online Booking
กรุณาใส่รายละเอียดของท่านให้ครบทุกช่องที่มี (*) เพื่อการนัดหมายเข้ารับบริการกับ ช.กรุ๊ป ฮอนด้า
รายละเอียดรถ :
(เช่น CNG, Hybrid, ฯลฯ)
ทะเบียนรถ* :
(เช่น กท 4278 กทม, 3กก 4278 กทม, ฯลฯ)
เบอร์ติดต่อ* :
E-mail :
calendar
ช่วงเวลาที่จะนำรถเข้ารับบริการ* :
วันที่จะเข้ารับบริการ* :
ปีรถ* :
ข้อมูลการเข้ารับบริการ* :
เพิ่มเติม :
(นัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ในเวลาทำการ)