สมัครงาน

บริษัท ช.กรุ๊ป ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด

ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า ศูนย์บริการหลังการขายและศูนย์ช่อมตัวถังและสีที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย กำลังขยายงานต้องการบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ขยัน มุ่งมั่น อดทน เข้าร่วมงานเพื่อเพิ่มยอดขายและผลกำไรอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
 

 ลำดับที่ ชื่อตำแหน่งงาน เพศ อายุ  จำนวน คุณวุฒิ ค่าจ้าง
1 ผู้จัดการศูนย์บริการ ชาย/หญิง 25 ปีขึ้นไป 1 ปวส.ขึ้นไป ตามโครงสร้างบริษัทฯ
2 ผู้จัดการซ่อมตัวถังและสี ชาย/หญิง 25 ปีขึ้นไป 1 ปวส.ขึ้นไป ตามโครงสร้างบริษัทฯ
3 ที่ปรึกษาด้านบริการ SA, BP  ชาย/หญิง  20-35 ปี - ปวช.ขึ้นไป ตามโครงสร้างบริษัทฯ
4 เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์  หญิง  25-35 ปี - ปวส.ขึ้นไป ตามโครงสร้างบริษัทฯ
5 เจ้าหน้าที่ธุรการ  หญิง 25-35 ปี ปวส.ขึ้นไป ตามโครงสร้างบริษัทฯ
6 หัวหน้าช่างเทคนิค  ชาย 25 ปีขึ้นไป - ปวช.ขึ้นไป  ตามโครงสร้างบริษัทฯ
7 ช่างเทคนิค  ชาย 20 ปีขึ้นไป - ปวช.ขึ้นไป  ตามโครงสร้างบริษัทฯ 
8 เจ้าหน้าที่ประกันภัยรถยนต์  ชาย 25 ปีขึ้นไป 1 ปวส.ขึ้นไป  ตามโครงสร้างบริษัทฯ 
9 ช่างเคาะ, ช่างพ่นสี, ช่างเตรียมพื้น  ชาย 20 ปีขึ้นไป  - ป.6 ขึ้นไป ตามโครงสร้างบริษัทฯ 
10 ช่างประกอบรถยนต์  ชาย 20 ปีขึ้นไป  - ป.6 ขึ้นไป  ตามโครงสร้างบริษัทฯ 
             

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 908 4030 ต่อ 210 ฝ่ายบุคคล