• header01.jpg
  • header02.jpg
  • header03.jpg
  • header04.jpg
  • header05.jpg

Chor2

SAinsurance01เพิ่มเพื่อน

 

 01-main-microsite-app

จุดเริ่มต้นของสังคมการขับขี่แห่งอนาคต

ฮอนด้า มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้ทุกคนได้เดินตามความฝัน ทุกการสร้างสรรค์เทคโนโลยีจากฮอนด้า จึงเปี่ยมไปด้วยพลังที่พร้อมขับเคลื่อนสังคมเพื่อมุ่งสร้างอนาคตให้มีคุณภาพและเต็มไปด้วยความสุขอย่างแท้จริง

จึงถูกพัฒนาขึ้น เพื่อให้คุณและรถยนต์สามารถเชื่อมต่อและสื่อสารกันได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส พร้อมฟังก์ชันการตรวจสอบสถานะความพร้อมของรถยนต์และผู้ขับขี่ก่อนออกเดินทาง เพื่อให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจตลอดเส้นทาง

 

Honda Connect ทำงานอย่างไร

 01-main-microsite-app 25

Honda Connect  เทคโนโลยีที่ทำงานผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือสมาร์ทโฟน  โดยมี TCU (Telematics Control Unit)  อุปกรณ์ควบคุมการรับส่งข้อมูลทางไกล  ที่ติดตั้งในรถยนต์ ทำหน้าที่เก็บข้อมูลสำคัญของรถยนต์ และส่งต่อไปยัง Cloud Technology  เพื่อจัดเก็บและประมวลผลผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ความเร็วสูง  หลังจากนั้นข้อมูลจะแสดงผลที่แอปพลิเคชัน  นอกจากนี้ TCU ยังมีระบบ GPS ที่ช่วยในการตรวจสอบพิกัดรถยนต์ได้อย่างแม่นยำ  และกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน Call Center ยังสามารถแจ้งเตือนหรือติดต่อเพื่อส่งความช่วยเหลือให้คุณได้ทันท่วงที

 01-main-microsite-app 31